Tulevaisuuden
 Rakentaminen

”Termi kestävyys on peräisin metsätaloudesta: puuta tulisi kaataa vain sen verran kuin metsä pystyy kasvamaan takaisin. Eletään tuotolla, ei aineella.
Yhteiskunnan kannalta kestävyys tarkoittaa, että kukin sukupolvi ratkaisee omat ongelmansa eikä rasita tulevia sukupolvia.”
Lähde: Saksan liittohallitus (2013): Kansallinen kestävän kehityksen strategia.

Tulevaisuuden rakentaminen

Kestävä kehitys, resurssien säästäminen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja energiansäästö ovat sanoja, joita rakennusalan julkaisut ja tapahtumat käyttävät tällä hetkellä runsaasti.

Voisi siis erehtyä luulemaan, että kaikki uudet rakennukset ja alaan liittyvät tuotteet tuotetaan ja rakennetaan jo kestävästi.
Totuus on kuitenkin aivan toinen kuten tilastot osoittavat: rakennusteollisuuden osuus energian ja luonnonvarojen kulutuksesta on edelleen merkittävä.* Itse törmään tähän ongelmaan usein keskustellessani alan toimijoiden kanssa.
Teknisten vaatimusten, energian- ja materiaalinkulutuksen sekä tietenkin rakennuksen toiminnan ja ulkonäön väliset suhteet ovat monimutkaisia. Mitä rakennusmateriaaleja käytetään, kuinka monta neliömetriä tilaa todella tarvitaan mihinkin, kuinka paljon talotekniikkaa tarvitaan ja mikä määrä on järkevä? Voidaanko kellarista luopua tai voisiko rakennusten pysäköintialueiden sijaan aloittaakin autojen yhteiskäyttö? Niin sanotun viherpesun ja aidosti kestävien ratkaisujen erottaminen toisistaan on joskus vaikeaa – myös asiantuntijoille.
Onneksi voimme nähdä myös lupaavia ratkaisuja ja kehityssuuntia. Jotta varmistetaan hyvä lopputulos, tulee kaikkien rakentamiseen osallistuvien tahojen jatkaa menetelmien kehittämistä ja testausta. Vähemmän on enemmän – ehkä tätä vanhaa sanontaa voisi soveltaa käytäntöön useamminkin!

SINUA SAATTAISI KIINNOSTAA

LISÄÄ
MATERIAALEISTA

Materiaaleja joita jo käytetään rakentamisesta ja innovaatioita tulevaisuuden rakentamiseen.

ARKKITEHTUURI

Kauniiden ja käytännöllisten rakennusten lisäksi tulee arkkitehdin maksimoida rakentamisessa käytettyjen materiaalien ja tekniikoiden erityispiirteet.