Palvelut

arkkitehtuuri on yhteistehtävä

Olen työskennellyt arkkitehtina kiinteistöyrityksissä Saksassa, mutta olen toiminut myös freelance-pohjalta jo yli 20 vuoden ajan. Saksassa minulla on ollut mahdollisuus osallistua kaikkiin rakentamisen palveluvaiheisiin, aina rakennuslupahakemuksen luonnoksesta toteutuksen suunnitteluun.

Työssäni olen saanut arvokasta kokemusta niin kiinteistöjen käyttäjien, viranomaisten ja rakennusammattilaisten näkökulmasta.
Olen erityisen kiinnostunut energiaa ja luonnonvaroja säästävästä rakentamisesta sekä puurakentamisesta. Oli kyseessä sitten kerrostalo tai vaikkapa pieni kioski, olen hankkeessa mukana paitsi luovana suunnittelijana myös teknisen toteutuksen vastuuhenkilönä. Varmistan tietysti myös, että toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Minusta parhaat rakennukset ja hankkeet syntyvät myönteisessä yhteistyössä asiakkaiden, viranomaisten ja rakennusammattilaisten kanssa. Olen mielelläni mukana hankkeissa, joissa voin ottaa kokonaisvaltaisen vastuun prosessista.

palvelut

Suunnittelu

Rakennuslupahakemus

Toteutussuunnittelu,tarjouskilpailu ja kirjanpito

CAD: ArchiCAD

Uudisrakentaminen, peruskorjaus ja laajennukset

SINUA SAATTAISI KIINNOSTAA

KESTÄVÄ
RAKENTAMINEN

Kestävän rakentamisen ratkaisut, olemassa olevan rakenteen vaaliminen ja luonnollisten, pitkäaikaisten materiaalien hyödyntäminen.

LISÄÄ
MATERIAALEISTA

Materiaaleja joita jo käytetään rakentamisesta ja innovaatioita tulevaisuuden rakentamiseen.